A

S

I

C

D

E


T

í

m

o

v

ý 

P

r

o

j

e

k

2

0

2

1


Členovia tímu

Jasmína Badová

Jasmína Badová
Front-End
Zapisovateľ
 • Rola v tíme:
  • Front-End
  • Zapisovateľ
 • Absolvované voliteľné predmety (Bc):
  • IAU, TEAP, PPGSO, PAP, PIB, MSOFT, SSIT
 • Zapísané voliteľné predmety v rámci inž. štúdia (1. roč.):
  • VINF - Vyhľadávanie informácií, SMVE - Štatistické metódy vyhodnocovania experimentov, VD - Vizualizácia dát, NMVS - Nové médiá v spoločnosti
 • Bakalárska práca:
  • Analýza obrazu a jeho pôsobenia na človeka s využitím techník hlbokého učenia
 • Zručnosti:
  • C, Python, Java

Matej Janeček

Matej Janeček
Front-End
Scrum-Master
Server-Admin
 • Rola v tíme:
  • Front-End
  • Scrum-Master
  • Server-Admin
 • Absolvované voliteľné predmety (Bc):
  • TEAP, SPAASM, UI, SSIIT, PARALPR, PIB
 • Zapísané voliteľné predmety v rámci inž. štúdia (1. roč.):
  • VINF - Vyhľadávanie informácií, SMVE - Štatistické metódy vyhodnocovania experimentov, VD - Vizualizácia dát, NMVS - Nové médiá v spoločnost
 • Bakalárska práca:
  • Webová aplikácia pre podporu výučby jazyka SQL
 • Zručnosti:
  • PHP, Python, C, Java, Javascript, SQL, HTML+CSS

Matej Janeček

Matej Janeček
Front-End
Scrum-Master
Server-Admin

Ladislav Lelkes

Ladislav Lelkes
Front-End
Scrum-Master
 • Rola v tíme:
  • Front-End
  • Scrum-Master
 • Absolvované voliteľné predmety (Bc):
  • UI, IAU, PARALPR, SPAASM, PIB, MSOFT
 • Zapísané voliteľné predmety v rámci inž. štúdia (1. roč.):
  • VINF - Vyhľadávanie informácií, SMVE - Štatistické metódy vyhodnocovania experimentov, VD - Vizualizácia dát, NMVS - Nové médiá v spoločnosti
 • Bakalárska práca:
  • Objavovanie vzorov pohľadu pri navigačných úlohách na Webe
 • Zručnosti:
  • Python, JS, C, Java

Paula Kollárová

Paula Kollárová
Back-End
 • Rola v tíme:
  • Back-End
 • Absolvované voliteľné predmety (Bc):
  • SSIIT, IAU, MSOFT, PIB, PPGSO, PAP, TEAP
 • Zapísané voliteľné predmety v rámci inž. štúdia (1. roč.):
  • KPAIS, VINF, ZKGRA
 • Bakalárska práca:
  • Slovná hra pre tvorbu slovníkov
 • Zručnosti:
  • C, Python, Java, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery, VueJS, Node JS, PHP, Laravel, MySQL, MariaDB, Eloquent

Paula Kollárová

Paula Kollárová
Back-End

Eduard Krajčír

Eduard Krajčír
Front-End
Web-Admin
 • Rola v tíme:
  • Front-End
  • Web-Admin
 • Absolvované voliteľné predmety (Bc):
  • WTECH, WPUB, PIB, UI, PPGSO MSOFT, SPAASM
 • Zapísané voliteľné predmety v rámci inž. štúdia (1. roč.):
  • VINF - Vyhľadávanie informácií, PDT - Pokročilé databázové technológie, SJ - Softvérové jazyky, AASS - aplikačné architektúry softvérových systémov
 • Bakalárska práca:
  • Sledovanie pohľadu pri hraní počítačovej hry
 • Zručnosti:
  • PHP, HTML + CSS, Javascript, SQL, Java, Python, C

Denis Piovarči

Denis Piovarči
Back-End
 • Rola v tíme:
  • Back-End
 • Absolvované voliteľné predmety (Bc):
  • UI, IAU, PARALPR, WPUB, PIB, MSOFT, PAP
 • Zapísané voliteľné predmety v rámci inž. štúdia (1. roč.):
  • KPAIS, SIPVS
 • Bakalárska práca:
  • Zefektívnenie verejnej správy s použitím webovej aplikácie
 • Zručnosti:
  • C, Java (SpringBoot), Python

Denis Piovarči

Denis Piovarči
Back-End